Budowanie etycznych relacji w zespole

4glowy

Budowanie etycznych relacji w zespole na zasadzie empatycznej asertywności​

Wprowadzaj istotne zmiany w niezauważalny sposób!

Szkolenia otwarte i zamknięte

Wiesz czym się różni komunikacja empatyczna od tej, z którą się spotykamy na co dzień?
Dlaczego jedni potrafią porozumieć się z nawet najbardziej nielubianymi przez siebie osobami, gdy jest taka konieczność, a inni nawet w rozmowie z najbliższymi wszystko zdobywają przez wymuszanie i agresję?
Zastanów się, ile tracisz energii i zdrowia, gdy dasz uwikłać się w nieporozumienia i zaangażować się w cudze negatywne emocje! I ile pochłania to Twojego czasu, który możesz wykorzystać na przyjemności i realizację swoich idei? Nowy model komunikacji łączy empatię i asertywność.

Zapraszamy na nowatorskie dwudniowe szkolenie adresowane do przedsiębiorców sektora MŚP, menadżerów korporacji wyższego szczebla zarządzania, a także wszystkich osób, które chcą poprawić jakość komunikacji i współpracy oraz tworzyć atmosferę otwartości i zaufania, w której łatwiej się zarówno tworzy relacje prywatne jak i zawodowe.

Szkolenie uczy przekazywać w sposób pokojowy to, co jest różne i może być zarzewiem konfliktów. Pokazuje, jak skupiać się na tym, czego naprawdę pragniemy, a nie na własnych lub cudzych błędach, jak w sposób klarowny i niezależny deklarować swoje wymagania i potrzeby. Jednocześnie uczy słuchania tego, co mówią inni, odczytywania ich potrzeb, nawet zawartych w formie oskarżeń czy krytyki. Znając potrzeby – łatwiej znaleźć porozumienie.

„Naucz się wyrażać uczucia nie czyniąc wyrzutów. Naucz się słuchać. Daj przestrzeń drugiej osobie – niech ma szansę wyrazić to, co czuje”
E. Tolle
 

Szkolenie ma na celu:
  • Pozbycie się nawykowych (odruchowych) niepożądanych zachowań, na przykład zdenerwowania, ukrytej lub jawnej agresji, nieuświadomionej słownej przemocy. 
  • Nabycie nowej gamy reakcji i werbalnych wzorców, pozwalających na klarowną etyczną emocjonalno-logiczną komunikację w firmie
  • Wprowadzenie nowych standardów komunikacji i kultury firmy.
Głównym celem każdego szkolenia jest obudzenie twórczego potencjału i rozbudowanie swoich mocnych stron!
Informacje organizacyjne:

Metody:
Dwudniowy interaktywny trening prowadzony będzie w znacznej części na wesoło, metodami, które wymagają aktywnej pracy uczestników szkolenia. Celem zajęć jest wykształcenie konkretnych kompetencji pozwalających na efektywne działanie w życiu zawodowym.
Dzięki najnowszym metodom uczenia, gros umiejętności nabytych w trakcie kursu będzie w codziennym życiu wykorzystywane „automatycznie”

Harmonogram zajęć:
10:00 – 14:00 – zajęcia z przerwą kawową
14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 18:00 – zajęcia z przerwą kawową
18:00 – do nieskończoności (w pierwszym dniu szkolenia) – dyskusje plenerowe

Nasze szkolenia każdorazowo dostosowywane są do potrzeb i możliwości naszych Klientów. Czas trwania zajęć, formy realizacji, ćwiczenia dobierane są tak, by uzyskać zamierzone efekty oraz w pełni wykorzystać możliwości uczestników i skłonić ich do aktywnego udziału.

Szkolenia są organizowane zarówno w wersji zamkniętej na zamówienie firmy lub innej organizacji, jak również jako szkolenia otwarte po skompletowaniu grupy. Jeśli jesteś zainteresowany tematem – wyślij odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie prowadzi Siergiej Litwinow

Świat, w którym żyjemy, powstaje z jakości naszych relacji.
Martin Buber

Przewiń do góry