Sztuka prezentacji podczas wystąpień publicznych

lecture-318124_1920

Sztuka prezentacji podczas wystąpień publicznych

Zwiększenie skuteczności w porozumiewaniu się przez poznanie języka perswazji.

Szkolenia otwarte i zamknięte

W wielu krajach czołowi politycy, szefowie wielkich koncernów, prezenterzy i inni mający kontakt z mediami korzystają z odkryć NLP i wykorzystują tego typu szkolenia do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności. 

W czasie szkolenia zajmiemy się następującymi obszarami tematycznymi:

 • Używanie poznanych wzorców lingwistycznych do pisania przemówień.
 • Uniwersalne techniki odpowiedzi na każdą obiekcję.
 • Jak mówić uniwersalnym językiem do dużej grupy słuchaczy i prezentować własne racje tak, aby skupić uwagę każdego i być prawidłowo odbieranym.
Program szkolenia:
 • W jaki sposób ludzie posługują się różnymi strategiami przy podejmowaniu decyzji.
 • Zrozumienie stylu myślenia i działania u innych pozwala dotrzeć do każdego w sposób zrozumiały i skuteczny.
 •  Poznanie i umiejętność wykorzystania automatyzmów w działaniu umysłu
 • Metafora – budowanie i praktyczne zastosowanie podczas wystąpień
 • Prawa perswazji
 • Umiejętność pokazywania wady jako zalety i zalety jako wady z poszanowaniem drugiej strony
 • Strategie najskuteczniejszych adwokatów, kaznodziei, polityków.
 • Praca z kamerą
 • Przełamywanie własnych ograniczeń, które przeszkadzają nam w skutecznym działaniu.
 •  Umiejętność stosowania ekspresji wypowiedzi.
 • Praca z głosem.
 • Wywoływania odpowiednich stanów u słuchaczy
 • Ćwiczenie refleksu w szybkim formułowaniu mysli i zmian tematów
 • Likwidowanie zbędnych naleciałości w wypowiedzi typu: „eee”,,,aaa”.
 • Wykreowanie i rozwijanie własnego stylu

Sukces jest najgłośniejszym mówcą świata. – Napoleon Bonaparte

Informacje organizacyjne:

Metody:
Dwudniowy interaktywny trening prowadzony będzie w znacznej części na wesoło, metodami, które wymagają aktywnej pracy uczestników szkolenia. Celem zajęć jest wykształcenie konkretnych kompetencji pozwalających na efektywne działanie w życiu zawodowym.
Dzięki najnowszym metodom uczenia, gros umiejętności nabytych w trakcie kursu będzie w codziennym życiu wykorzystywane „automatycznie”

Harmonogram zajęć:
10:00 – 14:00 – zajęcia z przerwą kawową
14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 18:00 – zajęcia z przerwą kawową
18:00 – do nieskończoności (w pierwszym dniu szkolenia) – dyskusje plenerowe

Nasze szkolenia każdorazowo dostosowywane są do potrzeb i możliwości naszych Klientów. Przedstawiony program może być ramowym zakresem tematów poruszanych w obrębie poszczególnych bloków, mogą one ulegać modyfikacjom i łączeniu w zależności od zgłaszanych sugestii i oczekiwań firmy. Czas trwania zajęć, formy realizacji, ćwiczenia dobierane są tak, by uzyskać zamierzone efekty oraz w pełni wykorzystać możliwości uczestników i skłonić ich do aktywnego udziału.

Szkolenia są organizowane zarówno w wersji zamkniętej na zamówienie firmy lub innej organizacji, jak również jako szkolenia otwarte po skompletowaniu grupy. Jeśli jesteś zainteresowany tematem – wyślij odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie prowadzi Siergiej Litwinow

Zwracaj uwagę na sens, a głos już sam to wypowie.
Lewis Carroll

Przewiń do góry