Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne dla uczestników szkoleń otwartych

Ze względu na zmienność i różnorodność naszej oferty szkoleniowej przedstawione na stronach programy są ramowym zakresem tematów poruszanych w obrębie poszczególnych treningów, mogą one ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb grupy.

Sposób realizacji:

Zajęcia składają się z niezbędnej wiedzy teoretycznej, główny nacisk kładziemy jednak na nabywanie umiejętności praktycznych, przydatnych w konkretnych sytuacjach. Dominującą formą jest z jednej strony prezentacja i pokaz technik z udziałem uczestników szkolenia, a z drugiej ćwiczenia warsztatowe, pozwalające je opanować i utrwalić. W niektórych warsztatach wykorzystywane jest nagrywanie na wideo reakcji i zachowań przed treningiem i porównywanie ich z modyfikacją uzyskaną w rezultacie treningu. Pozwala to na uświadomienie uczestnikom ich reakcji odruchowych oraz modelowanie sytuacji.

Szkolenia odbywają się w otwartej, przyjaznej atmosferze, znaczna część technik jest prezentowana w formie zabaw, a tym samym całe szkolenie dodatkowo spełnia także funkcję integracyjną dla uczestniczącego w nim zespołu.

Stosowane techniki i poznane umiejętności mogą być także wykorzystywane przez uczestników na płaszczyźnie zarówno prywatnej jak i zawodowej, niezależnie od tematyki kursu.

Metody:

Trening prowadzony jest metodami edukacji interaktywnej, co oznacza, że bloki wymagające aktywnej pracy wszystkich uczestników, wykorzystania swego doświadczenia i potencjału dominują nad wykładem, ponieważ celem zajęć jest wykształcenie konkretnych umiejętności pozwalających na efektywniejsze działanie w życiu zawodowym i osobistym.

Miejsce:

Szkolenia realizujemy w salach szkoleniowych – w przypadku szkoleń jednodniowych lub w wynajętych ośrodkach, – w przypadku szkoleń wyjazdowych, zwłaszcza tych, połączonych z wypoczynkiem. Na szkolenia wyjazdowe wybieramy miejsca o dobrej atmosferze, sprawdzone i atrakcyjnie położone, zapewniające możliwość aktywnego wypoczynku poza czasem zajęć.

W wypadku szkoleń wyjazdowych stosowane są dwie opcje proponowania pobytu: cena szkolenia zawiera włączoną już cenę pobytu w wybranej opcji ( standardowo zakwaterowanie w 2 osobowym pokoju z łazienką i pełne wyżywienie) lub podawana jest cena samego szkolenia a wybór miejsca zakwaterowania postawiamy uczestnikom. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy zajęcia odbywają się w ośrodku posiadającym pokoje o zróżnicowanym standardzie lub w okresie wakacyjnym lokalizacja szkolenia pozwala na wybór jednego z wielu okolicznych ośrodków w zależności od preferowanych warunków i cen.

Niezależnie od tego, czy koszt szkolenia obejmuje już cenę pobytu czy tez tylko wskazujemy miejsca do zakwaterowania nasza firma jest wyłącznie pośrednikiem w rezerwacji miejsc. Oznacza, to, że w momencie dokonania przez nas wpłaty na rzecz ośrodka obowiązują nas zasady organizacyjne hotelu czy domu wczasowego, dotyczące dopłat za dodatkowe świadczenia ( wybór pokoju 1 osobowego, dodatkowych posiłków, pobyt dla osób odwiedzających itp.). Po rozpoczęciu turnusu nie ma także możliwości zwrotu za opłacony pobyt w razie rezygnacji z udziału w kursie, a rezygnacja na 3 dni przed kursem powoduje pobranie 50% wartości kosztów pobytu na rzecz ośrodka.

Czas:

W większości szkoleń preferowane są zajęcia dwu – trzydniowe. Czas uzależniony jest od zakresu tematycznego szkolenia. W wariancie podstawowym – ograniczającym się do prezentacji wybranych tematów i przećwiczenia niektórych z nich może to być także szkolenie jednodniowe.
Z założenia jednodniowe są treningi Sztuka Świadomego Widzenia. Szczegółowe określenie czasu trwania zajęć jest podawane bezpośrednio przy aktualnych terminach.

Liczebność grupy:

Preferowane są grupy kilku- kilkunastoosobowe, pozwalające na indywidualne podejście trenera.

Rezerwacja miejsc:

Miejsce na kursie można wstępnie zarezerwować drogą telefoniczną, mailem, listownie lub osobiście a także za pomocą formularza kontaktowego pod wybranym kursem. Prosimy w zgłoszeniu podać dane niezbędne do wystawienia faktury: imię, nazwisko i adres, a w przypadku osób chcących uzyskać fakturę dla firmy – także dane firmy wraz z NIP. Z naszej strony formalnym potwierdzeniem rezerwacji jest wysłanie faktury pocztą i otrzymanie wpłaty na nasze konto podane na fakturze. (Santander Bank Polska S.A. 15 1090 2053 0000 0001 1024 0638)

Na wszystkie pytanie odpowiemy z przyjemnością – prosimy je kierować na adres:
E-mail: szkolenia@akasha.com.pl

Przewiń do góry