Fundamenty przywództwa​

businessman

Fundamenty przywództwa

Mała elastyczność liderów w doborze stylów przywódczych często doprowadza do zaistnienia demotywującej atmosfery pracy. - Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Yale

Szkolenia otwarte i zamknięte

Szkolenie jest wprowadzeniem do serii warsztatów, kształtujących nowoczesną postawę przywódcy – lidera w zespole. Najnowsze strategie komunikacji pozwolą zarządzać bez przemocy i wywierania nacisków, z zachowaniem pełni szacunku wobec siebie i podwładnych. Warsztat ma również na celu określenie osobistych kierunków samodoskonalenia i wskazanie obszarów kolejnych szkoleń, które będą rozwinięciem każdej z poniższych pięciu stref zarządzania.

W ramach interaktywnej formy szkolenia zostaną omówione i przećwiczone kluczowe strefy zarządzania, to znaczy:
1. Strefa zarządzania sobą, ze szczególnym naciskiem na zdefiniowanie obszaru odpowiedzialności oraz usystematyzowanie procesu zarządzania.
2. Strefa planowania, ze szczególnym naciskiem na wyznaczanie celów oraz koncentrację na priorytetach.
3. Strefa organizacji, ze szczególnym naciskiem na określanie zasad pracy w zespole.
4. Strefa motywacji, ze szczególnym naciskiem na zdefiniowanie indywidualnych motywatorów działania.
5. Strefa realizacji, ze szczególnym naciskiem na udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

Program szkolenia:
 • rozpoznanie potrzeb i hierarchii wartości współrozmówcy i własnej
 • ustalanie priorytetów (WPMN) i strefy odpowiedzialności
 • delegowanie, kontrola i odpowiedzialność
 • 6 kroków w określeniu celów:
  • osobistych,
  • zawodowych,
  • zespołu
 • dostosowanie procesu komunikacji do potrzeb, stylu myślenia i sposobu segregacji informacji współrozmówcy:
  • raport i prowadzenie
  • tworzenie atmosfery spotkania        
  • kreowanie postawy, głosu, gestu 
 • określanie zasad pracy w zespole
 • jak poprzez zarządzanie własnym potencjałem zarządzać potencjałem współpracowników
 • zastosowanie komunikacji jedno i dwukierunkowej w nawiązywaniu kontaktów
 • wywiad – odkrycie kryteriów, którymi kieruje się rozmówca
  • rozpoznanie modeli komunikacji i strategii podejmowania decyzji
  • rola języka ciała i aranżacji przestrzeni
 • 4 kroki w komunikacji empatycznej 
 • przekonania i pozytywne nastawienie do siebie, partnera i tematu w procesie komunikacji
 • zastrzeżenia partnera jako część procesu porozumiewania
 • reguły zadawania pytań zamkniętych i otwartych
 • struktura udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • zdefiniowanie indywidualnych motywatorów działania i techniki motywowania współpracowników
 • założenie wygranej obu stron

Dobry lider nie tylko odkryje twój potencjał, ale sprawi, że odważysz się go wykorzystać. Z nim pójdziesz choćby i bosą stopą po rozżarzonych węglach!

Cele szkolenia:
 • wzmocnienie osobistego potencjału i umiejętności wykorzystywania go w zarządzaniu ludźmi.
 • nauczenie się skutecznych metod zarządzania i przywództwa opartych na zasadzie komplementarności potrzeb i osiągania maksymalnych wszechstronnych korzyści
 • rozpoznawanie modeli myślenia – własnego i współrozmówcy·  
 • określenie własnej strategii sukcesu i strategii zespołu·        
 • zwiększenie motywacji do rozwoju i zaangażowania zawodowego
 • poprawa umiejętności planowania i organizacji pracy swojej i zespołu
 • przyswojenie zarówno języka perswazji jak i empatii

W ramach szkolenia gwarantujemy nabycie PRAKTYCZNYCH umiejętności, które jednak powinny zostać poparte uczestnictwem w szkoleniach o programie poszerzonym, aby stosowanie nowych umiejętności stało się nawykiem.

Informacje organizacyjne:

Metody:
Dwudniowy interaktywny trening prowadzony będzie w znacznej części na wesoło, metodami, które wymagają aktywnej pracy uczestników szkolenia. Celem zajęć jest wykształcenie konkretnych kompetencji pozwalających na efektywne działanie w życiu zawodowym.
Dzięki najnowszym metodom uczenia, gros umiejętności nabytych w trakcie kursu będzie w codziennym życiu wykorzystywane „automatycznie”

Harmonogram zajęć:
10:00 – 14:00 – zajęcia z przerwą kawową
14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 18:00 – zajęcia z przerwą kawową
18:00 – do nieskończoności (w pierwszym dniu szkolenia) – dyskusje plenerowe

Nasze szkolenia każdorazowo dostosowywane są do potrzeb i możliwości naszych Klientów. Przedstawiony program może być ramowym zakresem tematów poruszanych w obrębie poszczególnych bloków, mogą one ulegać modyfikacjom i łączeniu w zależności od zgłaszanych sugestii i oczekiwań firmy. Czas trwania zajęć, formy realizacji, ćwiczenia dobierane są tak, by uzyskać zamierzone efekty oraz w pełni wykorzystać możliwości uczestników i skłonić ich do aktywnego udziału.

Szkolenia są organizowane zarówno w wersji zamkniętej na zamówienie firmy lub innej organizacji, jak również jako szkolenia otwarte po skompletowaniu grupy. Jeśli jesteś zainteresowany tematem – wyślij odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie prowadzi Siergiej Litwinow

Im większą ilością dominujących stylów przywódczych
posługuje się lider i podchodzi do ich wyboru
z
dużą elastycznością, tym jest większa szansa na
stworzenie wysoce efektywnego
klimatu organizacyjnego.

Przewiń do góry