Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w firmie

pexels-fauxels-3183197

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w firmie

Sztuka komunikacji jest językiem przywództwa. James Humes

Szkolenia otwarte i zamknięte

Dwa monologi nie czynią dialogu. – słusznie zauważył Jeff Daly. Podobnie grupa osób wspólnie pracujących to jeszcze nie zespół. Jak więc sprawić, by nasze słowa były rozumiane zgodnie z nasza intencja i wywoływały pożądany skutek, a przy tym nie raniły i nie dzieliły? Jak zorganizować obieg informacji w firmie pozwalający na stworzenie skutecznie działających zespołów umiejących się porozumieć i razem osiągać zamierzone cele. Wreszcie jak rozmawiać z osobą spoza firmy, jak zrozumieć jej oczekiwania i potrzeby i tak poprowadzić rozmowę, by zakończyła się poczuciem domknięcia z korzyścią obu stron.

Odpowiedź na te pytania to cel naszego szkolenia. Jeśli chcesz, byśmy je poprowadzili dla Twojej firmy, chętnie wcześniej odwiedzimy Twoją firmę lub porozmawiamy z przedstawicielem firmy, by przykłady i ćwiczenia były oparte na realnych problemach i potrzebach zespołu.

Program szkolenia:
 1. Przekazywanie informacji w zespole
 • Przeszkody na drodze do skutecznego komunikowania się
 • Czynniki usprawniające komunikację i współpracę
 • Preferowane sposoby komunikowania się wewnątrz firm
 • Korzyści wynikające z efektywnej współpracy i komunikacji wewnętrznej
 • Etapy skutecznego przekazywania informacji

2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej jako podstawa tworzenia organizacji opartej na kulturze dzielenia się wiedzą

 • Grupa pracownicza a zespół
 • Czynniki wpływające na produktywność i pozytywne nastawienie do pracy w zespole
 • Etapy rozwoju zespołu

3. Uznanie i pochwała

 • Uczucia – potrzeby – wartości

4. Komunikacja zewnętrzna

 • Cele komunikacji zewnętrznej
 • Komunikacja empatyczna – czym jest i  jak ją stosować
 • Metoda 4 kroków w komunikacji empatycznej
 • Zwiększenie skuteczności działania grupy poprzez wykorzystanie nowych narzędzi werbalnych i niewerbalnych (np. stosowanie pętli, metafory, języka perswazji, kotwiczenie przestrzenne)
 • Dopasowanie i odzwierciedlenie

5. Podstawowe strategie komunikacji i sprzedaży

 • Jak radzić sobie z obiekcjami
 • Jak zmieniać problemy w wyzwania
 • Grzeczność językowa, czyli zwroty, których warto używać a mało o nich pamietamy
 • Sugestie w komunikacji
Informacje organizacyjne:

Metody:
Czterodniowy (dwa razy po dwa dni) interaktywny trening prowadzony będzie w znacznej części na wesoło, metodami, które wymagają aktywnej pracy uczestników szkolenia. Celem zajęć jest wykształcenie konkretnych kompetencji pozwalających na efektywne działanie w życiu zawodowym.
Dzięki najnowszym metodom uczenia, gros umiejętności nabytych w trakcie kursu będzie w codziennym życiu wykorzystywane „automatycznie”

Harmonogram zajęć:
10:00 – 14:00 – zajęcia z przerwą kawową
14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 18:00 – zajęcia z przerwą kawową
18:00 – do nieskończoności (w pierwszym dniu szkolenia) – dyskusje plenerowe

Nasze szkolenia każdorazowo dostosowywane są do potrzeb i możliwości naszych Klientów. Przedstawiony program może być ramowym zakresem tematów poruszanych w obrębie poszczególnych bloków, mogą one ulegać modyfikacjom i łączeniu w zależności od zgłaszanych sugestii i oczekiwań firmy. Czas trwania zajęć, formy realizacji, ćwiczenia dobierane są tak, by uzyskać zamierzone efekty oraz w pełni wykorzystać możliwości uczestników i skłonić ich do aktywnego udziału.

Szkolenia są organizowane zarówno w wersji zamkniętej na zamówienie firmy lub innej organizacji, jak również jako szkolenia otwarte po skompletowaniu grupy. Jeśli jesteś zainteresowany tematem – wyślij odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie prowadzi Siergiej Litwinow

Mów do kogoś o nim samym, a będą cię słuchać godzinami.
Dale Carnegie

Przewiń do góry