Nauczyciel i uczniowie

pexels-arthur-krijgsman-4019754

Nauczyciel i uczniowie

Skuteczna empatyczna komunikacja w szkole.
PRZEMOC FIZYCZNA jest dzieckiem PRZEMOCY WERBALNEJ.

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, trenerów, wychowawców i rodziców. Współczesne metody nauczania zobowiązują do nowych form komunikacji między uczniem a nauczycielem, wprowadzenia nowych standardów w modele wychowania.

Szanujmy odmienność – celebrujmy podobieństwa

Cel szkolenia:
  • Uwrażliwienie rozmówcy na ukrytą w wypowiedziach własnych przemoc werbalną, język nienawiści lub radykalizm w przedstawianiu swoich poglądów i racji.
  • Wypracowanie standardów komunikacji empatycznej szanującej odmienność w poglądach, przekonaniach i sposobie komunikowania się.
  • Nabycie umiejętności odczytywania strategii decyzyjnej współrozmówcy i przedstawianie swoich racji w języku kompatybilnym z jego modelem percepcji.
Spodziewane efekty szkolenia:
  • Polepszenie komunikacji i relacji z otoczeniem poprzez rozpoznanie i określenie własnych schematów myślenia i działania, modelowanie nowych skutecznych strategii odpowiednich do sytuacji i wzorców rozumowania współrozmówcy.
  • Wzmocnienie osobistego potencjału nauczyciela lub wychowawcy i zdolność do wykorzystywania go w relacjach z młodzieżą.
  • Zdobycie dodatkowych praktycznych umiejętności z zakresu kierowania grupami, motywowania i mediacji w zespołach szkolnych.
  • Odczytywanie werbalnych i niewerbalnych komunikatów uczniów pozwalające skuteczniej reagować, zrozumieć i efektywniej likwidować konflikty w grupie.
  • Poznanie i wykorzystanie kanałów reprezentacji, co pozwala zmodyfikować sposób przekazywania wiedzy, aby stała się bardziej zrozumiała i lepiej przyswajana przez uczniów.
Program szkolenia:

Określenie indywidualnego modelu komunikacji, czyli w jaki sposób mówimy i myślimy:
– kanały komunikacji WAKOGN: wzrokowcy, słuchowcy, czuciowcy, myślowcy
– określenie własnego kanału reprezentacji w percepcji i transmisji
– sposoby rozpoznawania kanałów reprezentacji ucznia
– kluczowe słowa
– słowa „śmieci”
– sztuka milczenia
– sztuka zmiany tematu rozmowy
– sugestie poza progiem uwagi

język ciała:
– gestykulacja sugerująca
– gesty otwarte i zamknięte
– mimika
– tembr głosu
– zagospodarowanie przestrzeni
– wywieranie niewerbalnego wpływu
– dopasowanie się do języka ciała ucznia
– przejmowanie prowadzenia
– spójność słowna i pozasłowna
– zasady precyzyjnego przekazywania informacji
– techniki aktywnego słuchania
– reguły prowadzenia poprzez zadawanie pytań zamkniętych i otwartych

Strategie postępowania i emocjonalny potencjał
– empatyczny sposób wyrażania własnych emocji bez obrażania innych i wywierania presji emocjonalnej
– rozpoznawanie i dopasowywanie się do emocjonalnej dominanty współrozmówcy
– modelowanie emocji własnych i współrozmówcy
– stworzenie atmosfery lekcji lub spotkań

Tworzenie strategii komunikacji
– typy strategii komunikacji i umiejętność ich odczytywania
– elastyczność w przyjmowaniu nowych strategii
– narzędzia w komunikacji
– zastosowanie komunikacji jedno i dwukierunkowej w nawiązywaniu kontaktów
– nadawanie na tej samej fali, czyli jak budować wzajemne kontakty

Informacje organizacyjne:

Trening jest prowadzony metodami edukacji aktywnej, co oznacza, że bloki wymagające aktywnej pracy wszystkich uczestników, wykorzystania swego doświadczenia i potencjału dominują nad wykładem, ponieważ celem zajęć jest wykształcenie konkretnych umiejętności pozwalających na efektywniejsze działanie w życiu zawodowym i osobistym.

Szkolenie może być poprowadzone w formie jednodniowego szkolenia testowego, w czasie którego zostaną zaprezentowane wszystkie tematy w formie skrótowej i jedna z technik opracowana dokładnie.
W standardowej opcji podany program jest obliczony na 3 dni szkoleniowe, co pozwala wypracować nawyk korzystania z nowych umiejętności na poziomie NIEŚWIADOMEJ KOMPETENCJI.

Program i czas zajęć mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb uczestników. Szkolenie poprzedza ankieta pozwalająca określić problemy i priorytety uczestników.

Szkolenie prowadzi Siergiej Litwinow

Celem edukacji powinno być uczenie jak myśleć, a nie co myśleć.
Bill Beatie

Przewiń do góry