Vademecum managera

manager

Vademecum managera

- zarzadzanie zasobami własnymi i budowanie zespołu

Szkolenia otwarte i zamknięte

Jedynym prawdziwym przygotowaniem do przywództwa jest przywództwo, nie uczy się go pełniąc funkcję asystenta czy zastępcy, lecz będąc szefem. Lepszą nauką jest kierowanie małą grupą niż doradzanie przywódcy w wielkiej korporacji.
Antony Jay

Nasze szkolenie wprowadzi cię w świat zarządzania. Da podstawy budowania zespołu i kierowania nim, a przede wszystkim znalezienia optymalnych form komunikacji. Dowiesz się, jakie mechanizmy najlepiej sprawdzają się w sterowaniu pracą zespołu i jak sprawić, by  zebrania były burzą mózgów zbliżającą do celu, a nie obowiązkową udręką i stratą czasu. Odkryjesz jak prawdziwe jest powiedzenie Michaela Warda z „50 najważniejszych problemów zarządzania” : Zarządzanie może przyprawiać o ból głowy, może też być dobrą zabawą; może stanowić koszmar albo też dać pełną satysfakcję, zawsze jednak człowiek uczy się czegoś nowego, pod warunkiem, że się uczy… 
A więc się ucz!

Program szkolenia:
 1. Tworzenie i kierowanie zespołem, współpraca w zespole
  • Określenie psychologicznego portretu pracownika, stanowiska, działu, zespołu
   • Główne filtry i sposoby segregacji informacji przez umysł
   • Określenie przekonań osoby na bazie jej wypowiedzi
   • Cele i misja w tworzeniu zespołu
  • Narzędzia tworzenia zespołu
   • Pętla i reguła 3 x cel
   • Reguły efektywnej rozmowy – zbieranie i analiza informacji zwrotnej
   • Język perswazji i elementy hipnozy w komunikacji
   • Kotwice werbalne i niewerbalne jako narzędzie wzmacniania wpływu
  • Mechanizmy sterowania pracą
   • Nagrody i kary – reguły stosowania
   • Określenie gamy narzędzi wywierania wpływu na poszczególne osoby i zespół.
   • Atmosfera – emocjonalna presja i motywacja
   • Delegowanie zadań i kontrola ich realizacji
 1. Pozapłacowe motywowanie pracowników (rozmowy motywujące)
  • Zwiększenie skuteczności działania grupy poprzez wykorzystanie nowych narzędzi werbalnych i niewerbalnych (np. stosowanie pętli, metafory, języka perswazji, kotwiczenie przestrzenne)
  • Struktura prowadzenia rozmowy motywacyjnej – reguła chirurga

 

 1. Komunikacja w zespole
  • Reguła jawności i poufności informacji
  • Przebieg informacji w firmie
  • Raporty
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Trudne rozmowy z pracownikiem – zasady prowadzenia
 1. Prowadzenie efektywnych zebrań
  • Efektywne planowanie i organizowanie zebrań
  • Czas i priorytety
  • Budowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu wewnętrznego menedżera
  • Wywoływanie odpowiednich stanów grupy i poszczególnych uczestników np. zaciekawienia, zaangażowania, koncentracji, wesołości
  • Radzenie sobie z zastrzeżeniami słuchaczy na różne sposoby
  • Umiejętność prowadzenia spotkania z uwzględnieniem różnych metaprogramów
   i systemów reprezentacji, aby skupić uwagę wszystkich
  • Stosowanie różnych form i metod prowadzenia spotkań
  • Reguła akademickiej godziny
  • Ocena umiejętności uczestników i dostosowanie tempa prowadzenia spotkań do ich możliwości oraz elastyczne reagowanie adekwatne do sytuacji.

 

Informacje organizacyjne:

Metody:
Dwudniowy interaktywny trening prowadzony będzie w znacznej części na wesoło, metodami, które wymagają aktywnej pracy uczestników szkolenia. Celem zajęć jest wykształcenie konkretnych kompetencji pozwalających na efektywne działanie w życiu zawodowym.
Dzięki najnowszym metodom uczenia, gros umiejętności nabytych w trakcie kursu będzie w codziennym życiu wykorzystywane „automatycznie”

Harmonogram zajęć:
10:00 – 14:00 – zajęcia z przerwą kawową
14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 18:00 – zajęcia z przerwą kawową
18:00 – do nieskończoności (w pierwszym dniu szkolenia) – dyskusje plenerowe

Nasze szkolenia każdorazowo dostosowywane są do potrzeb i możliwości naszych Klientów. Przedstawiony program może być ramowym zakresem tematów poruszanych w obrębie poszczególnych bloków, mogą one ulegać modyfikacjom i łączeniu w zależności od zgłaszanych sugestii i oczekiwań firmy. Czas trwania zajęć, formy realizacji, ćwiczenia dobierane są tak, by uzyskać zamierzone efekty oraz w pełni wykorzystać możliwości uczestników i skłonić ich do aktywnego udziału.

Szkolenia są organizowane zarówno w wersji zamkniętej na zamówienie firmy lub innej organizacji, jak również jako szkolenia otwarte po skompletowaniu grupy. Jeśli jesteś zainteresowany tematem – wyślij odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie prowadzi Siergiej Litwinow

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.”
J. D. Rockefeller

Przewiń do góry