Doskonalenie metod zarządzania

workplace

Doskonalenie metod zarządzania

Najnowsze trendy w kierowaniu zespołami ludzkimi

Szkolenia otwarte i zamknięte

Szkolenie przeznaczone dla Prezesów i Członków Zarządu oraz Kadry Kierowniczej. Ma na celu wprowadzenie najnowszych trendów w kierowaniu zespołami ludzkimi i doskonalenie umiejętności zarządzania. 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowo – seminaryjnej i zapewnia nabycie konkretnych umiejętności w następującym zakresie:

 • Najnowsze trendy w zarządzaniu.
 • Określenie obecnego modelu zarządzania i zaplanowanie kolejnych strategicznych kroków w rozwoju potencjału ludzkiego firmy.
 • Delegowanie zadań i skuteczne sposoby kontroli ich realizacji, a także modelowanie umiejętności planowania i organizacji czasu.   
 • Sposoby kształtowania naturalnych zastępców i liderów w podzespołach, zdolnych samodzielnie prowadzić nowe projekty (zadania, planowe działania). 
 • Motywacja pozafinansowa i sposoby zwiększenia automotywacji do rozwoju i zaangażowania zawodowego.
Co daje szkolenie:

Uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności:

 • Rozpoznawania i wykorzystywania elementów strategii sukcesu (lub porażki) swojej, pracowników i innych osób (np. kontrahentów).
 • Stosowania sześciu kroków niezbędnych w procesie określania i realizacji celu (zadania).
 • Ustalania priorytetów, reguł egzekwowania i wyznaczania odpowiedzialności za powierzone zadania lub projekty.
 • Redefinicji zasad pracy w zespole, zgodnych z wartościami firmy.
 • Lepszego – szerszego rozpoznawania potrzeb i hierarchii wartości pracowników i kontrahentów.
 • Dostosowania modelu komunikacji ustnej i pisemnej do potrzeb, stylu myślenia i sposobu pojmowania. 
 • Przekazywania konstruktywnej informacji.
 • Zdefiniowania indywidualnych motywatorów działania współpracowników i osób zewnętrznych.
 • Prowadzenia rozmów zachęcających do dalszej dyskusji (otwierających) i zniechęcających (zamykających) wątki.
 • Tworzenia pożytecznej informacji zwrotnej.
 • Wykorzystywania feed-backu (relacjonowania) od współrozmówców do prowadzenia biznesowej komunikacji empatycznej.
Informacje organizacyjne:

Metody:
Dwudniowy interaktywny trening prowadzony będzie w znacznej części na wesoło, metodami, które wymagają aktywnej pracy uczestników szkolenia.Czas trwania zajęć, formy realizacji, ćwiczeń dobierane są tak, by uzyskać zamierzone efekty oraz w pełni wykorzystać możliwości uczestników i skłonić ich do aktywnego udziału. Celem zajęć będzie wykształcenie konkretnych kompetencji pozwalających na efektywne działanie w życiu zawodowym.
Dzięki najnowszym metodom uczenia, gros umiejętności nabytych w trakcie kursu będzie w codziennym życiu wykorzystywane „automatycznie”

Harmonogram zajęć:
10:00 – 14:00 – zajęcia z przerwą kawową
14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 18:00 – zajęcia z przerwą kawową
18:00 – do nieskończoności (w pierwszym dniu szkolenia) – dyskusje plenerowe

Szkolenia są organizowane zarówno w wersji zamkniętej na zamówienie firmy lub innej organizacji, jak również jako szkolenia otwarte po skompletowaniu grupy. Jeśli jesteś zainteresowany tematem – wyślij odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie prowadzi Siergiej Litwinow

Kompetentny, potrafiący sprawnie i skutecznie zarządzać Szef jest podstawą sukcesu firmy i tym, co może być najlepszego dla pracujących czy mających z nim styczność ludzi.

Przewiń do góry