Język ciała i niewerbalna komunikacja

gestures

Język ciała i niewerbalna komunikacja

Twoje ciało to głos, który mówi zawsze i lepiej, jeżeli wiesz o czym mówi, a tym samym rozumiesz siebie...

Szkolenia otwarte i zamknięte

Słowo, gest, ton głosu, mimika, sposób poruszania się i pozycja w przestrzeni – są to bodźce znacząco wpływające na przebieg rozmów i kształtujące relacje z innymi osobami.

Kurs „Języka ciała” wprowadzi Cię w świat bez granic – w świat komunikacji międzyludzkiej, ocean możliwości porozumiewania się i zachwycający proces twórczy, w którym każda osoba jest zarówno twórcą jak i dziełem Sztuki.

Jakie znaczenie ma Mowa naszego ciała? 
Psychologowie twierdzą, że pierwszych 45 sekund kontaktu robi takie wrażenie, które potem niezwykle trudno jest zmienić. Niezmiernie ważne jest ono w negocjacjach, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, rozmowach handlowych lub ustalaniu relacji wewnątrz zespołu. Wrażenie to tworzą słowa, gesty, mimika, nastrój, którym emanujesz, tembr głosu, temperament i umiejętność odczytywania i wczuwania się w reakcje współrozmówcy. 

To oznacza, że język niewerbalny dominuje nad zawartością merytoryczną!
Jak się nauczyć tej mowy, mowy ciała?
Dlaczego niektórym ludziom udaje się łatwo nawiązać kontakt z każdą osobą, z którą rozmawiają?
Odpowiedzi znajdziesz w swoim ciele, w swoich reakcjach, gestach, w obserwacji swoich emocji. Ważne jest wiedzieć, na co zwracać uwagę, określić na co masz wpływ, a czego zmienić nie potrafisz.

Wychodzimy z założenia, że nie istnieją błędy w komunikacji, istnieje tylko reakcja zwrotna – a to znaczy, że zmieniając własne zachowanie i obserwując reakcje współrozmówcy potrafimy ustalić takie relacje, które są dla nas przyjemne, dają nam poczucie własnej wartości i szczęścia, a przy tym pozwalają na skuteczne realizowanie swoich celów i głębsze zrozumienie ukrytych potrzeb współrozmówcy.

Program szkolenia:
 • emocje i postawa
 • w jaki sposób można sterować emocjami zmieniając postawę
 • zamknięte i otwarte pozycje
 • gesty
 • diagnoza z postawy
 • psychosomatyczne uwarunkowania i sterowanie uzależnieniami
 • strefy osobiste i modelowanie przestrzeni w komunikacji
 • generowanie nowych zachowań
 • kreatywna zmiana doświadczeń
 • modele przekonywania i poszukiwania strefy wspólnego interesu
 • werbalne i niewerbalne sygnały partnera
 • proskopia i retrospekcja – o czym mówią twarz i ręce
 • modelowanie rozmowy przez rapport
 • kotwice i incepcja w komunikacji
 • spójnośc werbalna i niewerbalna
 • akademia kłamcy – jak oszukać swoje ciało

Zobacz fragment szkolenia:

Informacje organizacyjne:

Metody:
Dwudniowy interaktywny trening prowadzony będzie w znacznej części na wesoło, metodami, które wymagają aktywnej pracy uczestników szkolenia. Celem zajęć jest wykształcenie konkretnych kompetencji pozwalających na efektywne działanie w życiu zawodowym.
Dzięki najnowszym metodom uczenia, gros umiejętności nabytych w trakcie kursu będzie w codziennym życiu wykorzystywane „automatycznie”

Harmonogram zajęć:
10:00 – 14:00 – zajęcia z przerwą kawową
14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 18:00 – zajęcia z przerwą kawową
18:00 – do nieskończoności (w pierwszym dniu szkolenia) – dyskusje plenerowe

Nasze szkolenia każdorazowo dostosowywane są do potrzeb i możliwości naszych Klientów. Przedstawiony program może być ramowym zakresem tematów poruszanych w obrębie poszczególnych bloków, mogą one ulegać modyfikacjom i łączeniu w zależności od zgłaszanych sugestii i oczekiwań firmy. Czas trwania zajęć, formy realizacji, ćwiczenia dobierane są tak, by uzyskać zamierzone efekty oraz w pełni wykorzystać możliwości uczestników i skłonić ich do aktywnego udziału.

Szkolenia są organizowane zarówno w wersji zamkniętej na zamówienie firmy lub innej organizacji, jak również jako szkolenia otwarte po skompletowaniu grupy. Jeśli jesteś zainteresowany tematem – wyślij odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie prowadzi Siergiej Litwinow

Nie kontrolując swojego języka ciała, wyrażasz go bezwiednie i inni ludzie dowiadują się, co myślisz i czujesz. Kontrolując swój język ciała sprawiasz, że stanowi on wsparcie dla tego, co mówisz.
Terry Gillen

Przewiń do góry